Fælles låseservice i Aalborg

Tre mindre låsesmede i Aalborg har indledt et lidt utraditionelt samarbejde i et forsøg på at kunne hamle op med de større kæder. ”Problemet er, at vores størrelse ikke giver økonomisk plads til, at vi hver især har vagter siddende klar natten igennem til at servicere de kunder, der skulle være så uheldige at smække sig ude”, forklarer en af de tre låsesmede. Nu er man så i stedet gået sammen for at dele opgaven imellem sig, for på den måde at kunne yde en optimal service. Telefonen viderestilles ganske enkelt til det firma der har nattens vagt, uanset hvem man har ringet op til udenfor normal åbningstid.

Små Aalborg-gensiske virksomheder er pressede

Aalborg erhvervsråd genkender problemet, der ikke er begrænset til låsesmedene. ”Vi har næsten dagligt små lokale virksomheder i røret, som er pressede på omsætningen pga. store spillere i samme branche”, forklarer fuldmægtig Bent Jørgensen, der umiddelbart synes, at den fælles låseservice lyder som en rigtig god ide.

Den fælles låseservice mellem de 3 låsesmede, kører i første omgang som et forsøg. ”Hvis det fungerer godt, har vi talt om at indgå samarbejde på flere andre områder”, fortæller direktør Ole Henriksen, som er en af de tre ejere. Man har bl.a. drøftet muligheden for at lave fællesindkøb, og dermed opnå større rabatter hos grossisterne. En anden mulig effektivisering kunne være fælles lager af de lidt dyrere varer som f.eks. alarm- og låsesystemer. ”Det vil betyde lidt mere kørsel lagrene imellem, men samtidig give os en noget bedre samlet likviditet”, slutter direktøren.